PT ROGER ANDRE
PT ROGER ANDRE RAKNES

En nettside basert på mitt liv, min historie og mine egne erfaringer og teorier...

-PT Roger Andre Raknes -

gjennom min reise i livet med trening, mat og helseutfordringer, samt offentlig ekstern publisert informasjon og teorier  parallelt med utdanning til Internasjonal sertifisert PT   for å styrke opparbeidet egne  erfaringer og kunnskap i yrket som Personlig Trener


"Jeg har gjennom mange år hjulpet mange mennesker ut fra egen erfaringer og formidling av mine opplevelser ....

Nå vil jeg serifiseres gjøre det på heltid som Personlig Trener "VIKTIG

Personlig Trening og Motivasjon er en ressurs til bedre helse, og ikke en fasit eller en medisin på å bli frisk. Har du diagnoserte helseårsaker er det viktig at man fortsatt har dialog med autorisert helsevesen, lege, terapauter osv. og følger de medisinske retningslinjer de har tilrettelagt.