PT ROGER ANDRE

En nettside basert pådeling av mitt liv, min historie og mine egne erfaringer og teorier

 å videreformidle gjennom min reise i livet med trening, mat og helseutfordringer, samt offentlig ekstern publisert informasjon og teorier  parallelt med utdanning til Internasjonal sertifisert PT  for å styrke opparbeidet egne  erfaringer og kunnskap i yrket som Personlig Trener


"min reise med revmatisme og ADHD...."


 Personlig Trening med fokus på voksne mennesker

"Å kunne relatere seg, forstå hverandre og dele erfaringer gjør det ofte lettere å tørre å ta steget når man gjør det sammen noen som selv har forståelse for levd liv... ingen kan reise seg for deg, men å reise seg sammmen noen kan utgjøre forskjellen"


VIKTIG

Personlig Trening og Motivasjon er en ressurs til bedre helse, og ikke en fasit eller en medisin på å bli frisk. Har du diagnoserte helseårsaker er det viktig at man fortsatt har dialog med autorisert helsevesen, lege, terapauter osv. og følger de medisinske retningslinjer de har tilrettelagt.