PT Roger Andre Raknes
DIAGNOSENE

MINE DIAGNOSER

Min teori

 

 er at ordet «diagnose» ofte forveksles med, eller settes i sammenheng med ordet «unnskyldning».

Min erfaring har lært meg at «diagnose» er mere knyttet til ordet «forklaring», og mine diagnoser er for meg en motivasjon til mestringsfølelse ut fra at jeg har en forklaring på hvorfor jeg tar de valgene jeg gjør og tilrettelegger mine delmål. Uten mine diagnoser er det ikke sikkert jeg hverken hadde trent eller padlet kajakk.. jeg fant en motivasjon til å gjøre det, og ikke en unnskyldning for å la det være.... mesteingsfølelsen og helsegevinsten...

BECHTEREWS

Min følgesvenn...

 

siden jeg ble diagnosert da jeg var 16 år... men hva er det? og hvordan vedlikeholde det..?Figuren over er en typisk illustrasjon på hvordan sykdommen utvikler seg over tid... men dette kan du velge selv..

 

kilde: nhi.no

Bekhterevs sykdom er en kronisk revmatisk betennelse. Ledd og sener i ryggen, bekkenet og brystkassen blir først og fremst angrepet. Kjeveledd, skuldre, hofter og knær kan også angripes. Mange får betennelser i senefester.De vanligste plagene er smerte og stivhet i ryggen, ofte i korsryggen og opp mellom skulderbladene. Korsryggssmerter finnes hos 80% av pasientene, betennelsesforandringer i ileosakralleddene (mellom korsbein og hoftebein) er typisk ved Bekhterevs sykdom.Ryggstivhet er vanligst etter at en har vært i ro, særlig om morgenen eller etter hvile. Nattlige smerter som lindres ved bevegelse, er typisk. Smerteperioder av mer enn 3 mnd varighet er vanlig. Ryggsmertene kan av og til ligne isjias, med utstrålende smerter ned til bena. Hvis brystkassen angripes, kan dette forveksles med brystsmerter i forbindelse med hjertesykdom. Noen får betennelse i øyets regnbuehinne og smerter i øyet.Plagene starter vanligvis mellom 18- og 40-års alderen. Tilstanden er hyppigere hos menn enn hos kvinner. I underkant av 1% av befolkningen har Bekhterevs sykdom, dvs ca 40.000 nordmenn.

SCHEUERMAN

Hva er Scheuermanns sykdom?

 

og hvorfor gjør alle som jeg gjorde?

 

jeg fulgte ekspertenes råd... da ble jeg langt fra frisk....

 

kilde: nhi.no

Scheuermanns sykdom medfører en vekstforstyrrelse i ryggvirvlene som gjør at ryggen etter en tid får en unormal krumning. Vekstforstyrrelsen fører til at virvlene vokser mer i bakkant enn i forkant, slik at de får en kileform, hvor den laveste delen av virvelen er rettet forover. Det er som oftest ryggvirvlene i brystregionen som påvirkes, slik at du blir krumrygget. Hvis virvlene i lenderyggen inngår i sykdommen, vil denne delen av ryggen miste sin naturlige svai.Et krav til diagnosen er at minst tre virvler som henger sammen, er forandret. I noen tilfeller er bare noen få virvler rammet, i andre tilfeller kan større deler av ryggsøylen være involvert.Sykdommen er oppkalt etter den danske røntgenlegen Holger Werfel Scheuermann som var den første som beskrev tilstanden i 1921. Tilstanden ses hyppigst hos gutter. Den debuterer ofte i 12-14 års alderen i forbindelse med puberteten. Diagnosen stilles sjelden før 10-års alder. Høye gutter har økt risiko for å få Scheuermanns sykdom. Årsakene til sykdommen er ukjent. Det ser ut til at arv kan spille en viktig rolle, idet lignende forandringer finnes hos ca 50% av dem som har søsken med sykdommen. Det kan se ut til at det er en overhyppighet av sykdommen hos ungdom som driver med spesielle aktiviteter, for eksempel langrenn og turn, men dette er omstridt. Man tror at en av mekanismene bak veksthemmingen er nedsatt blodforsyning til fremre del av ryggvirvlene.Symptomer De fleste med Scheuermanns sykdom har lite smerter eller ubehag, men de kommer til legen fordi foreldrene bemerker "dårlig holdning" og rund rygg. Ubehag kan imidlertid forekomme i form av periodevis tretthetsfornemmelse og moderate smerter i den delen av ryggen som er påvirket av sykdommen."Dette forekommer især etter idrettsaktiviteter og ryggbelastning.Smertene bedrer seg ved hvile" SIER DE!!!Og dette kjenner jeg meg ikke igjen i i det hele tatt og er levende bevis på. Min erfaring og flere jeg har snakket med har helt motsatt effekt. Trening er eneste som holder sykdommen i sjakk

ADHD

Fikk nytt stempel i en alder av 45

 

Og endelig fikk jeg svar på livet mitt..

 

Men viste du at mennesker med ADHD har helt andre næringsbehov en andre? at f.eks klalorier hos en med ADHD har motsatt effekt en hos en uten ADHD? og at karbohydrater om morgenen kan ødelegge en hel dag?

 

Men hva er ADHD?

 

-klippet fra adhdnorge.no

 

Hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, forkortet til ADHD, er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet som skaper funksjonsvansker i hverdagen. Genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av ADHD, men også komplikasjoner under svangerskap og fødsel. ADHD-symptomene vil vedvare inn i voksenlivet hos ca. 2/3 av de med ADHD som barn. Det antas at ca. 2,5% har ADHD i voksen alder. Kjønnsforskjellene er mindre mellom menn og kvinner kontra gutter og jenter med ADHD.Symptomer på konsentrasjonsvansker kan vises som vansker med å holder oversikt, vansker med å følge tidsfrister, lett å distrahere, kan kjede seg lett. Hyperaktivitet kan vises som mer indre uro, anspenthet, overdreven pratsomhet, rastløshet, vanskeligheter med å sitte i ro over tid. Impulsivitet kan vises som utålmodighet, handler uten å tenke seg om; som igjen kan føre til hyppig inngåelse av nye relasjoner og arbeidsforhold, spenningssøkende atferd.Det er stor variasjon mellom individer i antall type symptomer, hyppighet, intensitet og innvirkning på fungering i hverdagen. Har du sett èn med ADHD, har du kun sett èn!

 

Om du er barn, voksen, sofasliter, idrettsutøver, fitness utøver eller bare ikke får ADHD hverdagen til å stemme uansett medisinering eller ikke?

 

Da BØR du lese blandt annet dette:

 

MAT SOM TRIGGER ADHD (engelsk)