PT Roger Andre Raknes
ADHD TEORIER

Min generelle teori

 

 er at ordet «diagnose» ofte forveksles med, eller settes i sammenheng med ordet «unnskyldning».

Min erfaring har lært meg at «diagnose» er mere knyttet til ordet «forklaring», og mine diagnoser er for meg en motivasjon til mestringsfølelse ut fra at jeg har en forklaring på hvorfor jeg tar de valgene jeg gjør og tilrettelegger mine delmål. Uten mine diagnoser er det ikke sikkert jeg hverken hadde trent eller padlet kajakk.. jeg fant en motivasjon til å gjøre det, og ikke en unnskyldning for å la det være.... mesteingsfølelsen og helsegevinsten...